Säkerställan om åtkomsträtt

Du önskar få tillgång till en webbplats innehållande information och dokument hänförliga till Greiner Bio-One GmbH:s (“GBO”) offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Vigmed Holding AB (publ) (”Erbjudandet”).

För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare av denna webbplats bekräfta att de har läst och accepterar den följande legala informationen.